• Groot Wilnis – Vinkeveen

Deelnemers

Deelnemen

Wordt lid en steun ons

Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen staat voor het behoud van de unieke landschapswaarden van het veenweidegebied en het toekomstbestendig maken van de landbouw voor de komende generaties. Als partner in het gebied wil de gebiedscoöperatie kansen benutten om duurzame landbouw en natuurbeheer via projecten te stimuleren.