• Groot Wilnis – Vinkeveen

Projecten

Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen werkt aan projecten die bijdragen aan een toekomstbestendige agrarische sector en het behouden van het 1000 jaar oude veenweide gebied. Wij willen ons inzetten voor projecten op het gebied van verduurzaming, kringlooplandbouw, biodiversiteit, versterking van het agrarische verdienmodel en het verkleinen van de afstand tussen stad en platteland. Kortom: verduurzamen en verbeteren van rendement gaan hier hand in hand.