• Groot Wilnis – Vinkeveen

Over ons

Om te begrijpen waarom een gebiedscoöperatie belangrijk en nodig is voor Groot Wilnis-Vinkeveen moeten we terug in de tijd. In 2007 startte de Provincie Utrecht een samenwerking met verschillende gebiedspartijen zoals Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht, Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging de Utrechtse Venen, LTO en de gemeenten. De partijen verklaarden dat zij zich gedurende de periode 2010-2020 zouden inzetten om het gebied Groot Wilnis – Vinkeveen te ontwikkelen volgens de lijnen die uitgewerkt zijn in een convenant.

Aanleiding voor dit gebiedsproces is de wens van de provincie Utrecht om in het gebied een robuuste natuurverbinding te realiseren tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vechtplassen via de polder Groot Wilnis – Vinkeveen in combinatie met een duurzaam watersysteem, minder bodemdaling, een vitale landbouw en weidse recreatie. In deze periode heeft er een grootschalige ruilverkaveling plaatsgevonden waarin ook de natuur zijn plek gekregen heeft. De deelnemende agrariërs konden hierdoor hun kuiskavel verruimen en er kwam meer ruimte voor natuur en recreatie.

Het convenant Groot Wilnis-Vinkeveen heeft afgelopen jaren veel invloed gehad op het gebied. De gezamenlijke visie, opgesteld door alle gebiedspartijen en in samenwerking met de agrariërs, heeft zijn vruchten afgeworpen. Een groot deel van de gestelde doelen is behaald. In 2020 loopt het convenant af. Wij vinden het belangrijk dat alle partijen met elkaar blijven optrekken om de lijn die is uitgezet in het convenant verder te ontwikkelen. Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen zet zich hiervoor in. Samen met de agrariërs willen we de unieke landschapswaarden van het veenweidegebied behouden en de landbouw toekomstbestendig maken voor de komende generaties.

BESTUUR

EGBERT DE GRAAFF

Voorzitter

Samen met mijn vrouw en schoonouders hebben we een melkveehouderijbedrijf in het hart van Groot Wilnis-Vinkeveen. Met veel plezier voer ik mijn dagelijkse werkzaamheden uit in een prachtige omgeving. Het vee, de uitgestrekte veenweidepolder en de weidevogels maken dit gebied voor mij bijzonder. Als veehouder en ondernemer vind ik vitale landbouw in Groot Wilnis-Vinkeveen erg waardevol. Voor ons bedrijf zie ik op korte en lange termijn goede mogelijkheden in dit mooie gebied. Ik hoop door mijn rol in het bestuur mijn kinderen en die van andere een gezonde kans te geven om later een goede boterham in de landbouw te kunnen blijven verdienen op deze mooie plek.

KOOS CROMWIJK

Vicevoorzitter

Mijn naam is Koos Cromwijk. Ik ben getrouwd met Martine, we hebben samen een dochter. Ik ben melkveehouder in Portengen (Kockengen). Ook verhuur ik mij een aantal dagen in de week. Mijn motivatie om in het bestuur te gaan, is om als grondbezitters in Groot Wilnis Vinkeveen sterk te staan in het gebied, en gezamenlijk goede dingen te doen. “één voor allen, allen voor één!”

PIET VAN ZIJTVELD

Penningmeester

Samen met mijn vrouw Thea en mijn ouders heb ik een melkveebedrijf in Kockengen. Mijn drive om te “boeren” is het werken met melkvee en de voederwinning.  De gebiedscoöperatie geeft de mogelijkheid om mee te denken hoe onze toekomst en omgeving eruit komt te zien. Hier werk ik graag aan mee!

COBY VISSER

Secretaris

Een aantrekkelijk en leefbaar platteland is mijn passie en drijfveer voor de inzet bij deze nieuwe Gebiedscoöperatie. Rond jaren negentig is in noord west Utrecht de agrarische natuurvereniging de Utrechtse Venen opgericht. Vanuit deze anv ben ik nauw betrokken geraakt bij de totstandkoming en uitvoering van het Convenant Groot Wilnis Vinkeveen. Ik mag graag in t veld lopen en ik koester de boeren keukentafel. Het is een continue uitdaging om de relatie boer – ambtenaar werkbaar te houden. De oprichting van deze Gebiedscoöperatie is in mijn beleving niet meer dan logisch na zo’n intensief gebiedsproces. En de meest aantrekkelijke organisatie om nieuwe uitdagingen zoals bodemdaling en energietransitie aan te gaan. Ik woon nu in Vinkeveen met prachtig uitzicht op andermans koeien en blijf me als buitenmens verbazen over dorpse perikelen.

EVELIEN DE WIT-VAN DEN AKKER

Communicatie

Als boerendochter ben ik opgegroeid tussen de koeien. Sinds 2016 woon ik samen met mijn man Frederik in Nieuwer ter Aa. Hier krijgen we de kans om het melkveebedrijf van Wim van Vliet voort te zetten. Een geweldige kans die we met twee handen aangrijpen! Frederik zet zich met veel plezier in op de boerderij. Ik probeer vooral buiten de deur mijn bijdrage te leveren aan onze toekomst in de agrarische sector. Niet alleen door mij in te zetten als bestuurslid van Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen maar ook door mijn werk bij de Rabobank. Ik hoop dat we als gebiedscoöperatie samen kunnen werken om de landbouw in dit prachtige gebied verder te ontwikkelen zodat wij later de boerderij ook weer door kunnen geven aan een volgende generatie.