• Groot Wilnis – Vinkeveen
  • Groot Wilnis – Vinkeveen
  • Groot Wilnis – Vinkeveen

Welkom bij Gebiedscoöperatie
Groot Wilnis Vinkeveen

Een coöperatie van & voor agrariërs

Groot Wilnis – Vinkeveen

Agrariërs

Groot Wilnis – Vinkeveen

Samen sterker

Groot Wilnis – Vinkeveen

Ontwikkeling

Groot Wilnis – Vinkeveen

Landschap

Groot Wilnis – Vinkeveen

Partners

Groot Wilnis – Vinkeveen

Agrariërs

Groot Wilnis – Vinkeveen

Samen sterker

Groot Wilnis – Vinkeveen

Ontwikkeling

Groot Wilnis – Vinkeveen

Landschap

Groot Wilnis – Vinkeveen

Partners

Het gebied Groot Wilnis – Vinkeveen is een perfect voorbeeld van een oer-Hollands veenweidelandschap met bijzondere weidevogels, sloten tot aan de horizon en koeien in de wei. Een cultuurlandschap dat door mensenhanden is gemaakt en waarvan de geschiedenis op veel plaatsen nog zichtbaar is. Toch is de agrarische structuur van het gebied volledig aangepast aan de eisen van de moderne melkveehouderij.

Het gebied kent dan ook een groot aantal op de toekomst gerichte landbouwbedrijven. Om de toekomst van deze bedrijven en het unieke landschap te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen, is in 2018 Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen opgericht. De agrariërs zetten zich samen met de gebiedscoöperatie in voor het verder ontwikkelen van het gebied waarbij landbouw, natuur en water in onderlinge samenhang plaatsvindt.

Betrokken agrariërs

Betrokken agrariërs van deze Coöperatie

Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen
Groot Wilnis – VinkeveenGroot Wilnis – Vinkeveen

Nieuwsberichten

Deelnemen

Wordt lid en steun ons

Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen staat voor het behoud van de unieke landschapswaarden van het veenweidegebied en het toekomstbestendig maken van de landbouw voor de komende generaties. Als partner in het gebied wil de gebiedscoöperatie kansen benutten om duurzame landbouw en natuurbeheer via projecten te stimuleren.