Eerste ledenbijeenkomst

Op woensdagavond 26 september heeft de eerste ledenbijeenkomst van Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen plaatsgevonden. Op dat moment was de gebiedscoöperatie nog in oprichting. Ondertussen is de organisatie officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor deze avond  waren agrariërs uit het gebied Groot Wilnis-Vinkeveen uitgenodigd. Het nieuws over de oprichting van een gebiedscoöperatie was al eerder rond gegaan. Dat maakte de genodigden nieuwsgierig naar de plannen.

De bijeenkomst stond in het teken van het voorstellen van het bestuur en de plannen met de coöperatie. Waar gaan we ons voor inzetten? Wat zijn onze doelen? Hoe gaan we deze bereiken? En hoe zit dat financieel? Deze en vele andere vragen zijn de revue gepasseerd en uitvoerig besproken. De aanwezigen waren eensgezind om meer samen te werken; “alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder”. Als bestuur zijn we zeer tevreden over de support die we hebben gekregen en het aantal agrariërs dat na aanleiding van deze bijeenkomst lid is geworden van de coöperatie.

Om het belang van een gebiedscoöperatie nader toe te lichten heeft Barthlo Hoogendijk zijn ervaringen met ons gedeeld. Als melkveehouder in de polder Lange Weide heeft hij gemerkt hoe ver je kan komen door je als agrariërs te verenigen en samen op te trekken. Met dertien boeren in een polder met 310 hectare en vijftien particulieren is samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Innovatiecentrum Veenweiden begonnen met een grootschalig project om de bodemdaling te remmen.