Afremmen bodemdaling Peilvak 9

In de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling wordt er in Peilvak 9 (het diepste punt van de polder) een drainagesysteem aangelegd op ongeveer 150 hectare land.

Bodemdaling van veengrond is geen recent fenomeen in Nederland. Het begon al in de vroege Middeleeuwen. Omdat drogere bodems geschikter zijn voor de landbouw, werden er slootjes gegraven om het water in de veenweides af te voeren. Later werden er ook molens ingezet om op grootschalige wijze water af te voeren. Sindsdien daalt de bodem gemiddeld een centimeter per jaar.

We willen de bodemdaling zo veel mogelijk afremmen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Door de aanleg van een onderwater drainagesysteem wordt de grond het hele jaar door vochtig gehouden. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit remt dit niet alleen de bodemdaling af, ook zal het de uitstoot van CO2 fors verminderen. Daarmee dragen we bij aan het klimaatakkoord waarin is afgesproken dat de uitstoot van emissies in het veenweidegebied wordt teruggebracht.

Tijdens een bijeenkomst met alle geïnteresseerde agrariërs met land in Peilvak 9 hebben we gesproken over de voor en nadelen van onderwaterdrainage. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van dit type drainage heeft ons uitgelegd hoe de aanleg in zijn werk gaat. Als gebiedscoöperatie verenigen we de geïnteresseerde boeren en we ondersteunen ze in het offerte- en subsidie traject. Inmiddels hebben de meeste boeren zich aangemeld om komend jaar te starten met de aanleg.