Afremmen bodemdaling Peilvak 9

In de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling is er in Peilvak 9 (het diepste punt van de polder Groot Wilnis-Vinkeveen) een veenweide infiltratie systeem aangelegd op ongeveer 150 hectare landbouw grond. Het project is daarmee succesvol afgerond.

Bodemdaling van veengrond is geen recent fenomeen in Nederland. Het begon al in de vroege Middeleeuwen. Omdat drogere bodems geschikter zijn voor de landbouw, werden er slootjes gegraven om het water in de veenweides af te voeren. Later werden er ook molens ingezet om op grootschalige wijze water af te voeren. Sindsdien daalt de bodem gemiddeld een centimeter per jaar.

Als gebiedscoöperatie willen de bodemdaling zo veel mogelijk afremmen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Door de aanleg van een veenweide infiltratiesysteem wordt de grond het hele jaar door vochtig gehouden. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit remt dit niet alleen de bodemdaling af, ook zal het de uitstoot van CO2 fors verminderen. Daarmee dragen we bij aan het klimaatakkoord waarin is afgesproken dat de uitstoot van emissies in het veenweidegebied wordt teruggebracht.

Tijdens een bijeenkomst met alle geïnteresseerde agrariërs met land in Peilvak 9 hebben we gesproken over de voor en nadelen van infiltratiedrains. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van dit type infiltratie heeft ons uitgelegd hoe de aanleg in zijn werk gaat. Als gebiedscoöperatie hebben we een bijdrage geleverd door de geïnteresseerde boeren te verenigen en te ondersteunen tijdens het offerte- en subsidie traject.