Pilot Subirrigatie

Bodemdaling in veenweidegebieden leidt tot steeds meer problemen. Organisatie Wij.land, agrariër Joost Samson uit Wilnis, Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben de handen ineen geslagen om een pilot met subirrigatie op te zetten.

Subirrigatie helpt het slootwater om beter het veenperceel in te laten stromen. Grondwatertekorten worden aangevuld en uitdroging van het veen kan worden voorkomen. Subirrigatie zorgt ervoor dat het perceel van onderuit van water wordt voorzien, waardoor er minder veenoxidatie optreed en de bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

Een subirrigatiesysteem kan relatief eenvoudig door de boer zelf worden aangelegd. Dit gebeurt met behulp van een woelpoot, met aan de onderkant een kegelvormig lichaam. Wanneer deze kegel door de grond wordt getrokken ontstaat er een gang, dit is te vergelijken met een moldrain. Vandaar dat subirrigatie ook wel molinfiltratie wordt genoemd.

Het doel van de pilot is kennis opdoen over het functioneren van het systeem. De komende jaren worden de resultaten nauwlettend gemonitord. De gebiedscoöperatie heeft geen actieve rol in deze pilot. De ontwikkelingen worden wel met grote belangstelling gevolgd. Op termijn zouden ook andere agrariërs in het veenweide gebied hun voordeel kunnen doen met de opgedane kennis en ervaring.

Zie onderstaand interview met deelnemend agrariër Joost Samson over de gevolgen van bodemdaling en de pilot met subirrigatie.