Energietransitie

Termen als energieneutraal, klimaatdoelen en duurzame energie horen we bijna dagelijks. We horen en lezen bijna elke dag over de energietransitie, maar wat kunnen we er de komende tijd van verwachten?

De gemeente De Ronde Venen zet zich in om vanaf 2040 klimaatneutraal te zijn. De gemeente de Stichtse Vecht wil dit doel al in 2030 behalen. Daarom willen de gemeenten in de komende jaren evenveel energie gaan opwekken als dat er gebruikt wordt. Dat gebeurd niet langer met aardgas, maar met schone energie, verkregen uit zon, wind en aardwarmte.

Hoewel er volop ingezet wordt op energiebesparing en zonnepanelen op daken, verwachten de gemeenten ook een beroep te moeten doen op het buitengebied. Na onderzoek zijn verschillende scenario’s opgesteld met zonnevelden en windmolens.

Deze ontwikkeling is zowel een kans als een bedreiging voor de agrariërs van Groot Wilnis-Vinkeveen. Als Gebiedscoöperatie treden we op als gesprekspartner voor de gemeente om de belangen van onze agrarische leden zo goed mogelijk te behartigen.