Uitnodiging Demonstratie aanleg Veenweide Infiltratiesysteem

Wanneer: Vrijdag 18 oktober 2019 van 10.00 uur – 12.00 uur
Waar: Ter Aase Zuwe 4a, te Nieuwer Ter A

Vanuit de overheid wordt er steeds meer gekeken naar methoden om de bodemdaling in het veenweidegebied te verminderen. Eén van deze methoden is het aanleggen van onderwaterdrainage, ofwel het veenweide infiltratiesysteem. Het doel van dit systeem is om de bodemdaling in het veenweidegebied te halveren. De aanleg van dit infiltratiesysteem wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de Provincie Utrecht.

De Gebiedscoöperatie Groot-Wilnis Vinkeveen zet zich in voor een duurzaam Groot-Wilnis Vinkeveen. Het hoofddoel van de coöperatie is het in stand houden van het veenweidegebied en zorgdragen dat ook volgende generaties kunnen genieten van dit unieke landschap.

Melkveehouders Egbert de Graaff en Joop van Weerdenburg, hebben ervoor gekozen om dit systeem op hun land toe te passen. Naar de toekomst toe lijkt hen dit de beste oplossing om de bodemdaling te remmen en de uitstoot van broeikasgassen, die vrijkomen bij de inklinking van het veen, te verminderen. Dit omdat zij hopen hier nog vele jaren hun melkveebedrijf op deze locatie voort te kunnen zetten.

Bij de demonstratie zal de firma Heerschap Drainage aanwezig zijn. Zij hebben een nieuwe machine laten ontwikkelen die speciaal ontworpen is voor het veenweidegebied. Deze machine zal gedemonstreerd worden tijdens deze ochtend.