Uitnodiging demonstratie innovatieve mesttank

Sinds dit voorjaar rijdt er een innovatieve mesttank door Oukoop heen. Melkveehouders Wim van Vliet en Frederik de Wit van Oukoop 18 hebben geïnvesteerd in een nieuwe mesttank met sleufkouter. Deze is aangekocht met subsidie van de Provincie Utrecht. Binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) van de Provincie Utrecht vallen verschillende subsidies die gericht zijn op innovatie en verduurzaming van de landbouw. Hieronder vallen ook investeringen in systemen, installaties en machines die bij koplopers al in gebruik zijn, maar die nog onvoldoende door een grotere groep worden toegepast.

Wat maakt deze mesttank innovatief en duurzaam? Op de mesttank zit een automatische mestdosering in combinatie met sectieafsluiting. Deze zorgt ervoor dat de mest optimaal verdeeld wordt ongeacht de rijsnelheid. Het gebruik van een sleufkouter op veengrond wordt nog niet veel toegepast. Tijdens de demonstratie gaan we de effecten van deze techniek en het bemestingsresultaat nader bekijken. Fabrikant Joskin en dealer Kraakman zijn ook aanwezig en verzorgen de koffie. De voorlopige datum van de demonstratie is dinsdagmiddag 18 juni om 14.00, mits er geen extreme weersomstandigheden zijn.